DevCore utvecklar Microsoft Dynamics 365 CRM åt transportbolag

Nytt avtal tecknat gällande Dynamics 365, mellan DevCore AB och ett svenskt bolag verksamt inom transport- och maskintjänster. Avtalet gäller förvaltning, löpande support och vidareutveckling av Microsoft Dynamics 365 CRM.

Uppdraget gäller alltså förvaltning, löpande support och vidareutveckling av Microsoft Dynamics 365 CRM och startar nu omgående, efter att DevCore tidigare utfört en genomgående analys och förstudie för att förstå kundens behov och krav.

I uppstarten utför DevCore en initial genomgång av kundens Dynamics 365-plattform med åtgärder som att se över licenser, kontrollera datalagring genom att rensa samt utöka vid behov, sätta upp en ny Sandbox och se över roller och rättigheter i systemet. 

Även ett serviceavtal har tecknats för att få rätt nivå av service och support.

 

Letar du efter Dynamics-konsulter?

Vi är CRM-specialister i Stockholm.

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser