Nytt avtal: Excel-ersättare för att kontrollera order och kundinfo i SharePoint

DevCore bygger en specialanpassad lösning i SharePoint åt ett bolag i återvinningsbranschen, lösningen fungerar som Excel-ersättare och hjälper till att förenkla kontrollen över order och kunder, den fungerar som listfunktion, fylls med orderdata som både kommer att kunna importeras eller exporteras till exempelvis CSV-filer.

Återvinningsföretagets skräddarsydda lösning utvecklas så att användarna kan bruka funktionen smidigt i Microsoft Teams, från mobiler eller andra enheter.

Vill du slippa dubbelarbete och automatisera dina uppgifter istället för att utföra de manuellt?

Vill du spara tid genom att integrera system med varandra?

Behöver du utöka funktionaliteten i befintliga system?

Med en Excel-ersättare går det exempelvis att hämta data från flera olika källor och sedan generera tabeller, utföra dataanalys och förenkla ändringar av data som visas i rapporter, det sparar tid och reducerar fel som uppstår av manuell hantering.


Vi utvecklar custom-lösningar och specialanpassar dina system.

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser