Nytt avtal: Förstudie om Salesforce CRM som lösning för mediehus

Målet med förstudien är att säkerställa att Salesforce CRM kan ersätta kundens egenbyggda CRM för kundhantering, subscription management, marketing automation och att kunna hantera, förbättra och effektivisera organisation, system, marknadsaktiviteter och rapportering.

Kunden i detta case är ett framstående svenskt mediehus, som håller beslutsfattare inom juridik uppdaterade och erbjuder utbildning samt främjar kompetensutveckling i juridikbranschen.

DevCore har fått i uppdrag att säkerställa möjligheten att migrera kundens egenbyggda CRM-system till Salesforce CRM. Salesforce CRM ska optimera och effektivisera kundens organisation genom kundhantering, kundregister, abonnemangshantering, marketing automation, marknadsaktiviteter, rapportering och säljstöd.

I detta uppdrag utgår vi främst från rapporter för att minimera belastning på säljledning och säljare med workshops och dylikt, men även för att säkerställa behov med fakta.

Vårt främsta mål med denna förstudie är att säkerställa att migrering till Salesforce kommer att resultera i en smidig och effektiv hantering av organisation, system, marknadsaktiviteter och rapportering. Vi strävar efter att identifiera möjligheter till förbättringar och effektiviseringar som kommer att hjälpa vår kund att nå sina affärsmål.

Med vår expertis och djupa förståelse för Salesforce-plattformen samt som Salesforce-partner och som Salesforce-konsulter, genomför vi en noggrann analys av befintliga system och processer.

Hur en förstudie för företagstillväxt kan gå till:
  • Ta reda på de problem (pain points) som ni har med nuvarande system.
  • Genomgång av era säljrapporter samt vilka datakällor och fält som används.
  • Mappning och kontroll av vilka fält och vilka data som kommer att behövas för att kunna arbeta optimalt.
  • Genomgång av processer för leads och opportunities samt ge slutsatser från rapportgenomgångar.
  • Granska vad ni saknar idag och vad ni behöver för rapporter framåt.
  • Genomgång av krav för olika avdelningar.
  • Integrationer. Vilka externa system behöver integreras mot Salesforce?
  • Migrering. Projektplan, genomförandeplan och estimat.
  • Kostnader för genomförande, vi estimerar total uppskattad tid för arbetet.

 

Vill du ha hjälp att ta din verksamhet till nya höjder och maximera er potential med CRM? 


Vi hjälper dig att skapa en framgångsrik strategi för kundhantering och marknadsbehov.


Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

I ett nytt uppdrag ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support. Åt kund inom fastighetsbranschen, som är i behov av vidare affärsutveckling.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser