DevCore hjälpte kund med smidig övergång från Salesforce CRM till Dynamics CRM

En av våra kunder behövde hjälp att så smidigt som möjligt gå över från Salesforce CRM till Dynamics 365 CRM. Vår expertis inom CRM gör att kunder ofta söker vår kunskap och hjälp med bland annat migreringar och systemintegrationer, vi tog oss an uppdraget.

I detta fall tog vi på oss uppdraget där vi under projektet rensade befintlig data i kundens Salesforce, utförde mappning av fält, satte upp nya användare i Dynamics 365 och återskapade Dashboards från Salesforce till Dynamics.

De lösningar och system som användes i uppdraget var Salesforce CRM och Microsoft Dynamics 365 CRM, Dataloader och Dynamics 365 Marketing (som vi förklarar mer om nedan). Vi skapade också en manual på Google Site och utbildade och höll upplärning av användarna, kundens medarbetare, i deras nya CRM Dynamics 365 samt i Dynamics 365 Marketing.

Kunden blev nöjd då de har fått hjälp med att göra övergången till Dynamics 365 så smidig som möjligt och att användarna har fått en bra utbildning och känner sig trygga i det nya systemet.

DevCore hjälper också kunden vidare med förvaltning och vidareutveckling av deras svenska B2B CRM. Vi stöttar bolagets personal och delar aktivt av oss av kunskap och kompetens för att stärka den interna organisationen samt för att följa utvecklingsprocessen framåt, dessutom dokumenterar vi arbetet löpande och rapporterar alltid eventuella risker som skulle kunna uppstå, för att vår kund skall känna sig säker och kunna lägga mer tid på sin egen verksamhet.

Förklaring av systemen:

CRM Salesforce och Dynamics:
Alla företag börjar med bra kundrelationer, men i takt med att företaget växer byggs ett större nätverk med affärsrelationer. Det handlar helt plötsligt om massor av relationer och kontakter du måste hålla koll på. Ett CRM delar kundinformation mellan arbetslag och avdelningar, ett CRM-system är en central del för att fortsätta ha ett bra nätverk med relationer och kontakter och för att kunna växa som bolag.

Dynamics 365 Marketing:
Dynamics 365 Marketing stärker kundrelationer ytterligare och hjälper verksamheter att förtjäna lojalitet genom att strukturera och personanpassa kundresor vid alla kontakttillfällen. Det går att kommunicera med kunder i realtid och personanpassa sina kundupplevelser med AI med mera.

Google Sites:
Med Google Sites kan man skapa interna projekthubbar, teamwebbplatser och offentliga webbplatser. Webbplatsen man skapar sparas automatiskt på Google Drive. Google Site kan redigeras i realtid tillsammans med andra och man ser varandras ändringar live. Man kan begränsa delningsbehörigheter och göra webbplatsen tillgänglig enbart för personer som du vill dela den med, som t.ex. kunden i detta fall.

Dataloader:
Med Dataloader migreras poster och deras beroenden, det går det att säkert importera, exportera och ta bort obegränsade mängder data i CRM:et, automatisera pipeline och leverera maximalt värde.

Behöver du hjälp med CRM?


Kontakta oss

 

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser