Får svenska företag använda Google Analytics? Vilka alternativ finns till Google Analytics?

Får man använda Google Analytics? Är Google Analytics lagligt? Är Google Analytics kompatibelt med GDPR?

Detta är frågor som många ställer sig efter att Österrikes dataskyddsmyndighet beslutat att ett företag brutit mot GDPR när de använt Google-tjänsten. Man menar att användningen strider mot EU:s dataskyddsregler, mot bakgrund av Schrems II-domen.

Google Analytics används framför allt för analys av marknadsföring och försäljning, problemet blir att även om man använder funktionen för anonymisering av IP-adresser så skickas IP-nummer först till Google för att sedan anonymiseras i USA.

Svaret kan då bli att Google Analytics i nuläget inte är kompatibelt med GDPR och att det Privacy Shield-ramverk som företag tidigare kunde luta sig mot inte längre gäller som överföringsskydd.

Är du orolig över vad GDPR och Schrems II-domen innebär för din verksamhet? Vad kan du göra?

I Sverige tittar nu Integritetsskyddsmyndigheten på ärendet, och ett besked bör komma snart, för Sveriges räkning. ”Men man ska inte dra för stora slutsatser av det när det gäller den svenska granskningen som snart är klar, säger Olle Pettersson, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.”

Bolag har nu valt att börja anonymisera IP-adresser eller att helt sluta använda Google-verktyget.

Flera organisationer och verksamheter, tittar nu på vilka alternativ som finns till Google Analytics. Ett säkert alternativ är webbanalysverktyget Matomo On-Premise. Matomo är ett alternativ till Google Analytics med bas i EU och ger möjligheten att installera On-Premise med full kontroll av din data utan överföring till USA.

Vi förstår att det är både tidskrävande och komplicerat att sätta sig in i juridiken och tekniken kring detta, vi på DevCore följer den juridiska utvecklingen och ser till att ha alternativ och ge råd till våra kunder.

 

Vill du veta mer om att gå över till Matomo Analytics? Eller hur ditt företag ska agera kring er Google Analytics-lösning?

Vi hjälper kunder med Google Analytics, Matomo och integrationer - Hör gärna av dig.

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Effektivisera ditt företags abonnemangshantering med en ny Salesforce Connector

Tillsammans med Younium har DevCore byggt en idealisk lösning för företag som vill effektivisera sin prenumerationshanteringsprocess genom att enkelt hantera avancerad prissättning, avtalsvillkor och flera juridiska enheter och valutor.

Läs mer

SharePoint-konsulttjänster åt företag inom medicinska och kirurgiska produkter

DevCore hjälper kunden med SharePoint-utveckling, företaget är verksamt inom försäljning och distribution av medicinska och kirurgiska produkter.

Läs mer

Visste du att DevCore sitter i ett 1700-talsstall med mysig innergård vid Hötorget i Stockholm?

Alla vi IT-konsulter på DevCore hybridjobbar hos kunder och hemifrån men vi har också en stor gemenskap på vårt mysiga huvudkontor.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser