google analytics med rött kryss och blå bock

Får svenska företag använda Google Analytics? Vilka alternativ finns till Google Analytics?

Får man använda Google Analytics? Är Google Analytics lagligt? Är Google Analytics kompatibelt med GDPR?

Detta är frågor som många ställer sig efter att Österrikes dataskyddsmyndighet beslutat att ett företag brutit mot GDPR när de använt Google-tjänsten. Man menar att användningen strider mot EU:s dataskyddsregler, mot bakgrund av Schrems II-domen.

Google Analytics används framför allt för analys av marknadsföring och försäljning, problemet blir att även om man använder funktionen för anonymisering av IP-adresser så skickas IP-nummer först till Google för att sedan anonymiseras i USA.

Vill du veta hur du bör agera kring er Google Analytics-lösning? 
Är du nyfiken på Matomo Analytics?
Kontakta en konsult.

Svaret kan då bli att Google Analytics i nuläget inte är kompatibelt med GDPR och att det Privacy Shield-ramverk som företag tidigare kunde luta sig mot inte längre gäller som överföringsskydd.

Är du orolig över vad GDPR och Schrems II-domen innebär för din verksamhet? Vad kan du göra?

I Sverige tittar nu Integritetsskyddsmyndigheten på ärendet, och ett besked bör komma snart, för Sveriges räkning. ”Men man ska inte dra för stora slutsatser av det när det gäller den svenska granskningen som snart är klar, säger Olle Pettersson, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.”

Bolag har nu valt att börja anonymisera IP-adresser eller att helt sluta använda Google-verktyget.

Flera organisationer och verksamheter, tittar nu på vilka alternativ som finns till Google Analytics. Ett säkert alternativ är webbanalysverktyget Matomo On-Premise. Matomo är ett alternativ till Google Analytics med bas i EU och ger möjligheten att installera On-Premise med full kontroll av din data utan överföring till USA.

Vi förstår att det är både tidskrävande och komplicerat att sätta sig in i juridiken och tekniken kring detta, vi på DevCore följer den juridiska utvecklingen och ser till att alltid ha alternativ och ge råd till våra kunder.

Vi hjälper företag av olika storlekar med både Google Analytics och Matomo Analytics.

Mer om Matomo Analytics och hur vi kan hjälpa dig.

 

Vill du veta hur du bör agera kring er Google Analytics-lösning? 

Är du nyfiken på Matomo Analytics?

Vi är konsulter och specialister.

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

I ett nytt uppdrag ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support. Åt kund inom fastighetsbranschen, som är i behov av vidare affärsutveckling.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser