Salesforce Service Cloud

Optimera och automatisera kundservice för ökad kundnöjdhet. Effektivisera ärendehantering genom stöd för att hantera flera kanaler samt standardisera och automatisera support. Salesforce Service Cloud är en del av Salesforce-plattformen avsedd för att automatisera supportprocesser och stödja kundservice.

Kraften i Service Cloud ligger i att förenkla arbetet för supportagenter och kunna erbjuda transparent support till kunder via olika digitala kanaler. Detta genom att tillhandahålla information utifrån en kunskapsbas med artiklar, ämnen och expertis som i det långa loppet effektiviserar och förhöjer kundnöjdheten när snabbare och smidigare support kan erbjudas.

Vill du veta mer om Service Cloud?

Läs mer här nedan om hur Salesforce Service Cloud kan förbättra dina säljprocesser och vad vi har hjälpt kunder med inom Service Cloud. Du får gärna höra av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller har andra frågor.

Kontakta oss

Värdefulla funktioner inom Service Cloud

Service Console. Konsolen fungerar som en helpdesk där supportagenter får en överskådlig bild av samtliga kunder och där de kan jobba med flera ärenden samtidigt.

Kanaler. Supportagenter kan ge support direkt i konsolen oavsett vilken kanal kunden har valt att skicka sitt ärende till såsom email, telefon, webchat, sociala medier. Detta gör att kunder har friheten att själva kunna välja den kanal som passar dem bäst.

Automatiserade flöden. Supportärenden kan automatiseras för att omdirigeras till rätt person eller team som är avsedda att hantera ärendet.

Kunskapsbas. Hitta, dela och lagra artiklar och/eller information om visst typ av ärende för att kunna tillhandahålla snabbare support och undvika vanligt inkommande frågor.

Fler värdefulla funktioner inom Service Cloud

OMNI Channel Routing. Ärenden kan omdirigeras till olika serviceagenter baserat på arbetskapacitet, ärendetyp, tillgänglighet med mera för att uppnå snabbare support och jämnare arbetsfördelning.

Milestones/Monitorering. Används för att mäta KPI:er som visar responstider för ärenden, exempelvis tiden för att starta hantering av ett ärende, eller tiden för att lösa ett ärende. Detta hjälper supportagenter att uppnå KPI:er.

Chat. Öka produktivitet med AI-drivna chatbots och/eller låt serviceagenter chatta direkt med kunden.

Surveys. Skapa automatiska utskick efter support för att mäta kundnöjdheten.

DevCore har som Service Cloud-konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Service Cloud
  • Migrering av CRM till Service Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser