Salesforce Sales Cloud

Optimera och automatisera säljprocesser för att öka intäkter. Hantera leads, försäljningsmöjligheter och kunddata för att effektivt nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. Salesforce Sales Cloud är en del av Salesforce-plattformen och är avsedd för säljare och säljavdelningen.

Med Sales Cloud får ni information och kan följa upp befintliga kunder i kundresan och skapa fler affärer. Med Sales Cloud kan ni samla all information om prospects, kunder och försäljning på ett och samma ställe. All den funktionalitet som följer med Sales Cloud är avsedd för att kunna sälja smartare, snabbare och är anpassat efter verksamheten och kundernas behov.

Vill du veta mer Sales Cloud?

Läs mer här nedan om hur Salesforce Sales Cloud kan förbättra dina säljprocesser och vad vi har hjälpt kunder med inom Sales Cloud. Du får gärna höra av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller har andra frågor.

Kontakta oss

Hur Salesforce Sales Cloud förbättrar dina säljprocesser med prio, spara data och driva försäljning

Automatisk prioritering av prospekts. Du kan använda smartare sätt att ranka och prioritera prospects på och tilldela dem till rätt säljare för att därigenom skapa merförsäljning och en tydligare pipeline.

Från prospekt till affär. Spåra och lagra all kommunikation och interaktion med kund på ett ställe, allt ifrån samtal, emails och möten.

Path. Definiera ner din säljcykel och skapa en så kallad Path i Sales Cloud som representerar de olika stegen i säljprocessen för att enklare kunna följa och driva försäljningen framåt.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Sales Cloud applikation, automatiserade flöden och E-post

Salesforce Mobile App. Aktivera den mobila applikationen för att kunna komma åt all kundinfo oavsett var du befinner dig och för att snabbt kunna registrera ny kundinformation i realtid.

Automatiserade flöden. Automatisera säljprocessen för att minimera det administrativa arbetet för säljarna och visuellt visa vilka åtgärder som behöver tas för att fullfölja affären.

E-post. Koppla din mejl-klient till Salesforce så att säljare snabbt kan uppdatera kundinformation i Salesforce direkt via mailen med endast några klick.

Kontraktshantering, offerter, prognoser, godkännanden och statistik

Quotes/Contracts. Kontrakthantering och skapandet av offerter anpassade efter verksamhetens behov som smidigt kan lämnas till kund.

Forecasting. Skapa prognoser och säljmål för organisationen och för enskilda säljare för uppföljning av hur säljare och säljteam presterar.

Approval Processes. Implementera godkännandeprocesser vid exempelvis godkännande av priser.

Mät försäljningsstatistik. All data lagrad i Sales Cloud kan mätas, presenteras visuellt via rapporter och kring potentiella, pågående och avslutade affärer som gör att dina säljare kan hållas up-to-date med verksamhetens mål.

DevCore har som Sales Cloud-konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Sales Cloud
  • Migrering av flera olika CRM till Sales Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser