Salesforce Pardot

Ett B2B Marketing Automation-verktyg som effektiviserar marknadsföringen och kampanjer i företaget, genom att fånga upp de kvalificierade kunderna som är redo. Pardot ser till så att kommunikationen går ut vid rätt tillfälle och följer alltid upp resultat för bästa framgång.

Pardot är det självklara valet för Salesforce-kunder som letar efter ett komplett B2B Marketing Automation-verktyg. Dels för den robusta integrationen med Salesforce, det rimliga priset som gör verktyget tillgängligt för en bred krets av organisationer samt sin enkelhet vilket gör det till ett okomplicerat system att lära för nya användare.

Pardot består av en mängd olika automatiseringsverktyg som exempelvis Automation Rules, Completion Actions samt Engagement Programs, vilka samtliga bidrar till en ökad effektivitet samt säkerställer att kommunikationen med potentiella kunder sker vid rätt tidpunkt.

Fördelar vi kan se hos våra kunder är en förbättrad intregration mellan sälj och marknadsavdelningen, då Pardot skapar ett flöde mellan de två avdelningarna vilket i sig minskar risken för att kunder faller mellan stolarna eller att kommunikation sker vid fel tillfälle i leads/säljprocessen. Integrationen mellan Pardot och Salesforce gör det även möjligt att följa upp resultaten genom snygga dashboards, som bland annat visar vilka kampanjer eller typer av aktiviteter som kan anses som mest lyckade.

Effektiviserar företagets marknadsföring

Salesforce Pardot bidrar till en ökning av Marketing ROI med 34% samt en effektivitet gällande kampanjer med 37%. Att företagets säljare endast kontaktar potentiella kunder som är kvalificerade och redo för köp skapar en högre effektivitet, samtidigt som det ökar antalet stängda affärer, vilket i sin tur bidrar till ett ökat ROI.

DevCore är experter på Salesforce

DevCore är experter på Salesforce Pardot och erbjuder konsulter för Pardot-implementationer, vägledning under hela processen samt förvaltning. Om ni är nyfikna på hur ni kan dra nytta av Pardot i er organisation, bör ni höra av er till oss.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser