Nytt Concrete5-uppdrag åt intresseorganisation.

Ny kund med webbplats byggd på Concrete5 för intresseorganisation som sysslar med rapporter kring alkohol och narkotika.
Uppdraget omfattar till att börja med Concrete5-utbildning.

Teknik: Concrete5