DevCore gör SharePoint Online-uppdrag åt ideell organisation och församling i Stockholm.

DevCore gör SharePoint Online-uppdrag åt ideell organisation och församling i Stockholm. Vi kommer att göra ett helt nytt intranät i SharePoint Online åt församlingen.

 

Vill du veta mer om vad DevCore kan göra för er? 

Kontakta David Goldman på david@devcore.se eller telefon: 08-24 40 30