Stort Salesforce-projekt genomfört där vi integrerat mot ekonomisystem, signeringsplattform med mera!

Nu är projektet klart där vi anlitats av kund som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter, då vi sedan tidigare har expertis just inom Salesforce CRM, integrationer men även applikationer. Vi har använt oss av Salesforce eget progammeringsspråk Apex.

 

I projektet har vi byggt:

Säljprocess.

Integration mot kundens plattform (webbshop).

Integration mot ekonomisystemet.

Avräkningsrapport i salesforce.

Integrerat avtalssigneringsplattformen med Salesforce

och stöd för provisionsstegar / Provisionstrappor.

 

 

Hör gärna av dig om ditt företag är i behov av hjälp med Salesforce CRM, integrationer mot olika system eller något applikationsbygge.

Kontakta oss på info@devcore.se eller ring oss på kontoret 08 24 40 30 :)