Avtalshantering DocuSign i SharePoint

Signera dokument elektroniskt för omedelbar signatur och retur. Säkrare än papper.

docusign_logo_black_text_on_white_0.png

DocuSign-integration med DevCore Avtalshantering.

Digital signering av ett avtal, kontrakt eller annat juridiskt bindande dokument är ett smidigt och säkert sätt att skapa säkra överenskommelser mellan företag.

 

DevCore Avtalshantering fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365. Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö.

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2007. DevCore Avtalshantering, och våra andra programvaror, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden, detta gör att det blir mer kostnadseffektivt än många andra alternativ på marknaden.

Det är enkelt att ansluta till, komma åt och redigera i systemet på arbetsplatsen, hemmakontoret, hemifrån via webbläsaren, intranätet, mejlen, jobbkalendern och Microsoft Teams. Använder ni appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote eller OneDrive på ert företag idag, så har ni alltså Microsoft 365 redan som produktivitetslösning i er organisation.

DevCore avtalshantering

DevCores Avtalshantering hjälper företag att få kontroll på alla typer av överenskommelser mellan företag som avtal och kontrakt. Avtalshanteringen har arbetsflöden som håller kontroll på alla datum som ett tidsbestämt avtal eller kontrakt har. Typiska datumgränser är omförhandlingsdatum, uppsägningsdatum och avslutningsdatum med flera.

Arbetsflödena ger en trygghet i att ansvarig och huvudansvarig larmas i god tid innan datum förfaller.

Digital signering och administration med DocuSign i DevCore Avtalshantering

DocuSign-integrationen med DevCore Avtalshantering ger en smidig lösning när ett företag vill ha ett flöde för signering och efterkontroll på avtal och kontrakts olika datumgränser, med sina kunder och leverantörer. När ett digitalt signerat dokument kommer tillbaka till Avtalshanteringens webbplats flyttas dokumentet in i ett nytt avtalsformulär. Ett larm och en länk mailas till avtalsansvarig som öppnar avtalsformuläret i Avtalshanteringen och kan lägga till viktiga data knutet till de signerade avtalet.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!