DocuSign Avtalshantering i SharePoint

Signera dokument elektroniskt för omedelbar signatur och retur. Säkrare än papper.

docusign_logo_black_text_on_white_0.png

DocuSign-integration med DevCore Avtalshantering.

Digital signering av ett avtal, kontrakt eller annat juridiskt bindande dokument är ett smidigt och säkert sätt att skapa säkra överenskommelser mellan företag.

 

DevCore avtalshantering

DevCores Avtalshantering hjälper företag att få kontroll på alla typer av överenskommelser mellan företag som avtal och kontrakt. Avtalshanteringen har arbetsflöden som håller kontroll på alla datum som ett tidsbestämt avtal eller kontrakt har. Typiska datumgränser är omförhandlingsdatum, uppsägningsdatum och avslutningsdatum med flera.

Arbetsflödena ger en trygghet i att ansvarig och huvudansvarig larmas i god tid innan datum förfaller.

Digital signering och administration med DocuSign i DevCore Avtalshantering

DocuSign-integrationen med DevCore Avtalshantering ger en smidig lösning när ett företag vill ha ett flöde för signering och efterkontroll på avtal och kontrakts olika datumgränser, med sina kunder och leverantörer. När ett digitalt signerat dokument kommer tillbaka till Avtalshanteringens webbplats flyttas dokumentet in i ett nytt avtalsformulär. Ett larm och en länk mailas till avtalsansvarig som öppnar avtalsformuläret i Avtalshanteringen och kan lägga till viktiga data knutet till de signerade avtalet.

Vill ni veta mer? Se en demo?

Vill ni ha mer info om en bra lösning som passar era behov?

Vi implementerar allt så att det funkar smidigt.

 

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Vi hjälper dig gärna!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!