1. Axplock

Axplock


Här finns ett urval av uppdrag som vi har utfört. 
Tekniska lösningar, bakgrund, genomföranden och resultat. Använd kategorierna ovan eller sök nedan.

Vill ni veta mer? Saknar ni något här?
Kontakta oss gärna så berättar vi om andra uppdrag vi utfört, liknande det ni söker.

Google Analytics tracking, rapporter och SEO analys

DevCore har hjälpt ett svenskt vårdbolag att sätta upp mer utförlig Google Analytics tracking för deras olika affärsområden samt byggt upp och konfigurerat Data Studio rapporter för att underlätta presentation av mätvärden för organisationens olika verksamheter. Även lättare SEO-analys för siten genomfördes.

Google Analytics tracking inklusive Enhanced Ecommerce

DevCore har hjälpt ett svenskt Techbolag med konfigurering av deras existerande analysverktyg samt hjälpt till att sätta upp Enhanced ECommerce tracking för deras online shop. Utöver det har DevCore även hjälp till med generell tracking av andra delar av siten samt annonser och kampanjer via Google Ads.