Nytt avtal: skapa intranät för företags strukturkapital

DevCore skapar ett nytt flexibelt intranät i SharePoint Online (Microsoft 365) åt ett multinationellt utbildningsföretag, projektet innebär att organisera verksamhetens interna strukturkapital.

Kunden i detta fall är ett multinationellt och innovativt utbildningsföretag som driver engagemang genom utbildningar i ledarskapsutveckling, de är i behov av ett skräddarsytt och funktionellt intranät specifikt för verksamhetens behov. DevCore kontaktades i syfte att hjälpa till att genomföra ett strukturkapitalprojekt inom kundens organisation, tillsammans med kunden har vi diskuterat bakgrund och önskemål kring funktionalitet och kommit fram till en lösning.

Uppdraget blir att skapa ett intranät i SharePoint Online som är en del av Microsoft 365, genom att bygga intranät med SharePoint-plattformen blir resultatet ett flexibelt nätverk som går att forma framåt med nya funktioner och moduler – ett företag förbinder sig heller inte till att enbart kunna arbeta med en konsultfirma, utan det går att välja fritt och brett eftersom SharePoint är en stor global plattform som många använder och arbetar med. Läs mer om intranätslösningar, Teams och Microsoft 365 med applikationer.

 

Vill du veta om ett nytt intranät i SharePoint är något för din organisation?

Behöver ni löpande support och förvaltning av ert befintliga intranät?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser