Förvaltning och vidareutveckling av Salesforce åt kund inom finansbranschen

Nu har vi startat ännu ett nytt uppdrag där vi administrerar, ger löpande support samt vidareutvecklar Salesforce CRM.

Denna kund är ett företag som verkar inom finansbranschen och har bland annat utvecklat en innovativ B2B-marknadsplats som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja investeringsfonder från hela världen.

För uppdraget får kunden ta del av kompetensen hos hela DevCore beroende på behov och tillfälle men det kommer primärt att vara konsulter med kompetens inom Salesforce och CRM som är aktuella.

Allt arbete vi gör redovisas alltid enligt specifikation med typ av arbete, nedlagd tid och av vilken konsult sedan de ärenden som rör vidareutveckling planeras och estimeras i samråd med kunden innan de utförs.

 

Är du intresserad av Salesforce eller att få hjälp på frågor gällande CRM?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser