DevCore lanserar nytt digitalt mediabibliotek åt kund

Tidigare i veckan lanserade vi en kunds nya mediabank där vi byggt integration mot Digizuite DAM

Tidigare i veckan lanserade vi en kunds nya mediabank där vi byggt integration mot Digizuite DAM (Digital Assets Manager) den ersatte deras gamla mediabank som hostades av QBank.

DevCore i sin tur har byggt en integration mot Digizuite där vi hämtar ned allt material och visar det utåt på kundens mediabank-webbplats. Via Episerver Find så indexeras all metadata så att sökning och filtrering går smidigt medan filerna laddas in från Digizuite.

Webbplatsen är hostad på Episerver DXP och delar mycket källkod med deras andra siter. Utöver detta så har vi även fixat en AD-koppling för inloggning både till webben samt till Episervers edit/adminläge.

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

I ett nytt uppdrag ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support. Åt kund inom fastighetsbranschen, som är i behov av vidare affärsutveckling.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser