Utökat arbete med nyhetsflöde

Utökat arbete med vårt nyhetsflöde för att kunna presentara det på hemsidan samt nytt intranät i SharePoint 2010 Enterprise internt.