Diarieföring i SharePoint

DevCore Diarieföring för SharePoint är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter. Verksamheter är ofta skyldiga att diarieföra dokument och kommunikation, med DevCore Diarieföring utförs det på ett säkert och effektivt sätt.

DevCore Diarieföring och diariehantering är byggd med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärendet.

Man skapar enkelt ett nytt diarieärende direkt från ett dokument i SharePoint. Man kan både skapa nya och lägga till information i ett befintligt ärende.

Dokumentet märks upp i SharePoint vid diarieföring och information om var originaldokumentet kommer ifrån läggs till på dokumentnivå i ärendet, allt för bästa spårbarhet.

Ärenden märks upp med information om t ex ansvarig, vilka som är behöriga att se och arbeta med ärendet samt status ex. pågående, avslutat, arkiverat.

När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand.

Alla ärenden samlas på ett och samma ställe för god överblick och hantering. Hur listan ska se ut går att anpassa efter era önskemål.

Lösningen är fullt anpassningsbar så att ni kan få den anpassad efter era önskemål, krav och arbetssätt.

DevCore Diarieföring fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365. Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö.

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2007. DevCore Diarieföring, och våra andra programvaror, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden, detta gör att det blir mer kostnadseffektivt än många andra alternativ på marknaden.

Det är enkelt att ansluta till, komma åt och redigera i systemet på arbetsplatsen, hemmakontoret, hemifrån via webbläsaren, intranätet, mejlen, jobbkalendern och Microsoft Teams. Använder ni appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote eller OneDrive på ert företag idag, så har ni alltså Microsoft 365 redan som produktivitetslösning i er organisation.

Funktioner i Diarieföring

  • Avisering och Roller
  • Webpartvyer
  • Det går enkelt att diarieföra vilket dokument som helst var som helst i SharePoint
  • Bara de ansvariga kan arbeta med ärendet
  • Arkiveringsfunktion
  • Integrerat med Active Directory

SharePoint som diariehantering är bara en av alla tillämpningar som kan göras med SharePoint. Webbplattformen kan även användas för intranät och dokumenthantering m.m.

 

Vill ni veta mer? Se en demo?

Få mer info om en bra lösning som passar era behov. Kontakta oss!

Kontakta oss här. Vi hjälper dig!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!