Får svenska företag använda Google Analytics? Vilka alternativ finns till Google Analytics?

Får man använda Google Analytics? Är Google Analytics lagligt? Är Google Analytics kompatibelt med GDPR?

Detta är frågor som många ställer sig efter att Österrikes dataskyddsmyndighet beslutat att ett företag brutit mot GDPR när de använt Google-tjänsten. Man menar att användningen strider mot EU:s dataskyddsregler, mot bakgrund av Schrems II-domen.

Google Analytics används framför allt för analys av marknadsföring och försäljning, problemet blir att även om man använder funktionen för anonymisering av IP-adresser så skickas IP-nummer först till Google för att sedan anonymiseras i USA.

Svaret kan då bli att Google Analytics i nuläget inte är kompatibelt med GDPR och att det Privacy Shield-ramverk som företag tidigare kunde luta sig mot inte längre gäller som överföringsskydd.

 

Är du orolig över vad GDPR och Schrems II-domen innebär för din verksamhet? Vad kan du göra?

I Sverige tittar nu Integritetsskyddsmyndigheten på ärendet, och ett besked bör komma snart, för Sveriges räkning. ”Men man ska inte dra för stora slutsatser av det när det gäller den svenska granskningen som snart är klar, säger Olle Pettersson, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.”

Bolag har nu valt att börja anonymisera IP-adresser eller att helt sluta använda Google-verktyget.

Flera organisationer och verksamheter, tittar nu på vilka alternativ som finns till Google Analytics. Ett säkert alternativ är webbanalysverktyget Matomo On-Premise. Matomo är ett alternativ till Google Analytics med bas i EU och ger möjligheten att installera On-Premise med full kontroll av din data utan överföring till USA.

Vi förstår att det är både tidskrävande och komplicerat att sätta sig in i juridiken och tekniken kring detta, vi på DevCore följer den juridiska utvecklingen och ser till att ha alternativ och ge råd till våra kunder.

 

Vill ni veta mer om att gå över till Matomo Analytics och hur ni skall agera kring er Google Analytics-lösning?

Vi hjälper kunder med Google Analytics och Matomo - Hör av dig till oss! på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png