Semesterkalender för intranät i Microsoft SharePoint

Vill du slippa att få magont
när semesterplanering kommer på tal?

Behöver du implementationshjälp? — Se vår FAQ

Överblick

Personalansvariga på företag använder ofta Excel dokument eller pappersscheman i fikarummet som verktyg för att administrera personalens ledighet vid semester. Detta arbetssätt genererar ofta tidsödande administration samt en process som är svår för personalansvarig att överblicka. Slipp frustration och obekväma situationer när semesterplanering kommer på agendan. DevCores Semesterkalender för intranät i Microsoft SharePoint gör det enkelt för personalansvariga få en status över enskilda ansökningar samt en överblick om vem i personalen som är ledig och när. I Semesterkalendern kan behörighet ges till andra personer i företaget så att receptionister m.fl. lätt kan få en överblick om vem som har semester eller inte.

 

Förenkla för företagets löneadministratörer

DevCores Semesterkalender för intranät i Microsoft SharePoint kan även fås med ett tillägg så att all personals frånvaro kan hanteras i Semesterkalendern. Vård av sjukt barn (VAB) eller annan frånvaro kan registreras så att löneadministratörer enkelt kan skapa ett samlat underlag för löneutbetalningen för företagets anställda.

 

 

Enkel administration

Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint har en enkel administration och en låg tröskel för att komma igång med produkten. Semesterkalendern följer Microsofts standardvyer och regelverk vilket gör att lösningen ärver utseende i redan befintliga SharePoint-installationer, vilket gör att användarna känner sig bekväma och kommer fort igång med systemlösningen. DevCores Semesterkalender har ett administrationsgränssitt där avdelningar kan läggas upp med behörig personal som enkelt kopplas till dem. Systemlösningen kan även integreras med bl.a. Active Directory som underlättar kontohanteringen.

 

Godkännande processen

En ledighetsansökan skapas genom ansökande loggar in på företagets intranät och skapar en ny ansökan. Ansökan läggs upp i Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint som skickar ut en avisering till de personer som har behörighet att godkänna ledigheten. Behörig person loggar in i Semesterkalendern som kommer till överblickvyn. I överblicksvyn får personalansvarig en samlad bild av alla nya, godkända, avslagna ledighetsansökningar, vilka presenteras i färgkoder. Personalansvarige tar fram ansökan och godkänner eller avslår den. Semesterkalandern skickar i båda fallen en avisering via e-post om beslutet till den som har den som har ansökt om semester.

 

Systemkrav

Troligtvis har företaget det som krävs för att börja använda Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint direkt. D.v.s. Windows Server installerad. Semesterkalendern kräver nämligen att minst gratis versionen SharePoint Foundation 2010 är installerad. Semesterkalendern fungerar även med betalversionerna av Microsoft SharePoint Server 2010. DevCore hjälper givetvis till med att installera SharePoint om detta inte finns i samband med installationen av Semesterkalendern. Mer om vilka förutsättningar som krävs och hur licensmodellen ser ut för Microsoft SharePoint finns här.

Vill du se en demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Vi hjälper dig gärna!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!